“BAU Alumni Mentorship Program” B.A.M.P

Mentorluk Nedir?

Mentor kelimesinin kökeni mitolojiden gelmektedir. Odyssey ’de belirttiğine göre Ithaca Kralı Ulysses savaşa gitmeden önce oğlu Telemachus’u en yakın arkadaşı’ Mentore emanet eder. Kralın savaştan dönmesi yirmi yılı alır ve Mentor Prensi kralın yokluğunda en iyi şekilde eğitmiş ve yetiştirmiş olacaktır. Günümüzde Mentor’luk, şirketlerde, okullarda ve çeşitli kurumlarda uygulanmaktadır. Mentorluk sisteminin kullanılmasında amaç insanda varolan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, çalışmalarında destek verebilmektedir. Mentorluk kelimesinin anlamına dair bazı yerlerde usta/çırak ilişkisi şeklinde açıklamalar olsa da, aslında bu açıklama tam da Mentor kelimesinin anlatmamaktadır. Mentorluk ise tamamen gönüllülük üzerine gerçekleştirilebilmektedir.

Picture1

Mentor- Mentee Tanımı

Mentor Nedir:

-Liderlik potansiyeline sahip,

-Gönüllülüğün önemini içselleştirmiş,

-Bu alanda istekli, enerji sahibi olan,

-Öğrenme ortağı rolüyle öğrenme ilişkisine değer katabilecek,

-BAU mezunudur,

-Öğrenenin yani Mentee ’nin gelişim potansiyeline, akademik durumuna ve hedeflerine katkıda bulunulacaktır.

Mentee Nedir:

-Öğrenme ortakları dediğimiz BAU ’lu Mentor ’larıyla onları bekleyen yaşam ve kariyer geçiş sürecine hazırlamaya yönelik önemli bir öğrenme ilişkisi kurarak,

-Farkındalık kazanmak, bireysel gelişimlerini desteklemek,

-Farklı kaynaklara ulaşmak fırsatına sahip olacak bireylerdir.

Program Yetkilileri

Program Sorumluları:

Program sorumlularından olan BARC, mezunlar arasında mentorluk bilinirliğinin gelişmesi ve dogru mentorlara ulaşılması konusunda çalışmaktadır. BARC ’ın en önemli hedeflerinden birisi olan mezun – öğrenci ilişkisinin gelişmesi için gerekli adımları atacaktır. Bu süreçte öğrencilerin kariyer bilinicini oluşturmaya yönelik altyapı çalışmaları yapacaktır ve bu doğrultuda programın öğrenciler arasında bilinirliğinin artması ve programda mentor – mentee eşleştirmesinin yapılması ile sorumludur.

Proje Sorumluları:

BARC ve BAU Mezunlarından oluşan komite üyeleri programın en iyi şekilde monitör edilmesi, Programa uygun aktivitelerin düzenlenmesi, programın geliştirilmesi ile sorumlu olacaklardır.

Program İşleyiş

Picture2

1- Mentor-Mentee Seçilmesi

Programın başvurularının Web üzerinden yürütülmesi planlanmaktadır.

-BARC ’ın sitesinde kurulacak olan adreste başvuru formları elektronik olarak mezunlar ve öğrenciler tarafından doldurulduktan sonra BARC ’a ulaşacaktır,

-BARC tamamlanan başvuru formlarınIa değerlendirecek ve Mentor – Mentee eşleştirmesi yapılacaktır,

-Aday Mentee eşleştirilebildigi taktirde BARC tarafından kendisine ulaştırılacak iletişim bilgileri ve diğer bilgilerle kendisi için belirlenen Mentor ile iletişim kuracaktır.

2 – Tanışma Toplantısı

Proje başında Mentee hazırlıkları;

-Mentorluk için ilk toplantı tarafların birbirini tanıması ve beklentilerin anlaşılması açısından çok önemlidir.

-İlk tanışma yapılmadan önce Mentee tarafından hazırlanması gerekenler asagıdakilerdir:

-Mentor ’un sizi tanıması için egitim durumunuzu, aktivitelerinizi, yeteneklerinizi, klüb üyeliklerinizi ve hobilerinizi belirten bir özgeçmiş,

-Neden Mentorluk hizmetinden yararlanmak istediğinizi belirten yazılı bir paragraf,

-Mentor ile ne kadar sıklıkta iletişim kurmak istediğinizin belirtilmesi gerekmektedir.

Proje başında Mentor hazırlıkları;

-Mentor da aynı şekilde ilk tanışmada aşağıdakileri hazır bulundurmalıdır.

-Mentee’nin sizi daha iyi tanıması için güncellenmiş bir özgeçmiş,

-Mentor olarak nasıl yardımcı olabileceğinizi belirten bir yazılı paragraf,

-Ajandanızda bu proje için ayarlanmış zamanın belirtilmesi gerekmektedir.

Mentor ve Mentee tanışma sonrası;

-Bundan sonra ilk iletişimde yapılması gereken BARC ‘ın da yardımı ile tarafların birbirini tanıması,

-Hedeflerin belirlenmesi ve sonradan gerçekleştirilecek iletişim zamanlarının belirlenmesidir.

-Tarafların beklentilerinin birbiriyle uymaması durumunda ilk olarak yapılması gereken durumun BARC ‘a bildirilmesi ve esleştirmenin iptal edilmesidir.

3 – Mentor – Mentee işbirliği

BAU ’lu Mentor ve BAU ’lu Mentee tanıştıktan sonra her ay kendilerine uygun zaman dilimlerinde minimum 6 saat en verimli şekilde görüşmeler gerçekleştirilecektir.

4 – Raporlama

Her ay yapılan toplam görüşmeler aylık raporlama formuna yazılıp BARC ’a sunulucakdır.

5 – Değerlendirme

BAU ’lu Mentor ve BAU ’lu Mentee her ay sonunda yapılan görüşmelerin değerlendirmesini bir form halinde BARC ’a sunulacaktır.

Picture3

Mentor Profili

BAU Mentor Neler Kazanabilir;

-Mentorluk, yapan kişiye özellikle farkındalık kazandıran ve liderlik becerilerini geliştirmek açısından da çok yönlü kişisel gelişim sağlayan bir uygulamadır,

-Eğitime katılım belgesi ve dönem sonunda programı tamamlayan Mentor’lara sertifikaları verilecektir. Mentor’lar, Mentor havuzunda yer alarak, yeni dönemlerde de katkı verebilecektir,

-Bugün iş dünyasında değişim liderlik becerileri arasında ön plana çıkan öğrenme becerisidir.

-Bu tarz bir öğrenme ilişkisinde yaşanılabilecek liderlik deneyimi için belki de en somut örnek; bu tarz bir ilişki sayesinde etkin/ aktif dinleme, doğru sorular sorma, geribildirim verebilme vb. gibi çok önemli becerileri deneyimleyebilen, hem öğrenme ortağını, hem de kendisini geliştirebilen bir Mentor olabilmektir.

BAU’lu Mentor’dan Beklenenler;

-BAU’lu Mentee’sine her zaman yanında olduğunu / olmaya çalışacağını hissettirme,

-BAU ’lu Mentee ’sinin isteklerini ve beklentilerini dinleme,

-İş dünyasına ait gerçekleri ve çalışma hayatında yaşananları en iyi şekilde aktarmak ve yansıtma,

-Sektörler, iş ortamı, çalışma koşulları, kurum kültürüne ilişkin olarak BAU ’lu Mentee ’sini bilgilendirmek,

-Staj ve iş arayışlarında rehberlik etmek,yardımcı olmak,

-Birlikte BAU’lu Mentee’nin ilgilendiği sektör ve iş alanlarını araştırmak,

-BAU’lu Mentee’nin kendini keşfetmesine ve farkındalık kazanmasına yardımcı olmak,

-BAU’lu Mentee’nin sormayı akıl etmediğisoruları da kendine sormasını sağlamak,

-Çözümü ve cevapları hazırlamak değil, nerede ve nasıl bulabileceğinin düşündürmek,

-BAU’lu Mentee’ye kendisinin yaşadığı olumlu, olumsuz deneyimleri, başarıları ve başarısızlıklarını aktarmak; onun bunlardan kendine ders çıkarmasını sağlamak, ya da düşünmesini teşvik etmek,

-Araştırmalarında, projelerinde uygulamalar veya kaynak arayışında destek olmak,

-İş ve yaşam deneyimini, becerileri ve uzmanlık alanlarında BAU’lu Mentee ile bilgi paylaşımında bulunmak,

-BAU’lu Mentee’nin iş becerileri ve davranışları geliştirmesi ve gerçekçi kariyer hedeflerinden oluşan bir eylem planı hazırlamasına destek olmak,Kendi ilişki ağındaki çevresinden farklı mesleklerdeki kişilerle BAU’lu Mentee’sini tanıştırmak; meslek kararlarını, merak ettiği alanların netleşmesine yardım edebilmek

-Örneklerle anlatıp, gelişim hedefleri paralelinde deneyimler yaşamasına ve öğrendiklerini konuşmasına ortam sağlamak,

-BAU’lu Mentee’nin problem çözümünde aktif rol alması, farkındalık sağlaması, kendi seçeneklerini belirleyerek, irdeleyerek, kendi kararlarını alması ve yapacağı faaliyetleri bir eylem planına yansıtmasına yardımcı olmak,

-İş ile ilgili staj, proje bazlı veya part-time çalışma imkanlarına yönlendirebilmek,

-BAU’lu Mentee’nin ilişki ağını etkin kullanması, geliştirmesi için birlikte çalışıp, farklı öğrenme kaynaklarına yönlendirebilmek,

-İyi bir dinleyici olup, sorular sorma, pozitif ve yapıcı geribildirimde bulunmak,

-Birlikte değerlendirip karar verebilecekleri diğer öğrenme aktiviteleri/ faaliyetleri gerçekleştirmek,

-Başvuru, bilgi verme, tarama, görüşmeler, eğitim ve eşleme süreci tamamladıktan sonra başlangıç toplantısına katılmak, düzenli görüşmeleri gerçekleştirmek, geribildirim ve izleme sürecinde gerekli adımlarda katılımda bulunmak, gelişim değerlendirme toplantısına katılmak,

-Aylık raporla yaparak raporları BARC’a sunma

-1 eğitim dönemi boyunca (2016-2017), minimum 2 haftada 1, ilişkinin ilk ayları ve bazı dönemler haftada 1 olmak üzere 25-30 adet görüşme yapılması,

-Erişilebilirliği sağlamak, düzenli kullandığı iletişim bilgilerini vermek (telefon/skype/e-posta gibi) ve iletişimin düzenli olarak sağlanmasına destek olmak.

Kimler BAU’lu Mentor Olabilir?

Adaylık Kriterleri;

-BAU mezunu olmak,

-Minumum 2 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak,

-Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,

-Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak,

-Başvuru ve görüşme aşamalarında doğru bilgiler vermek, söz konusu bilgiler üzerinden gerçekleştirilen tarama sürecine destek olmak,

-Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,

-Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek anket, değerlendirme ve destek aktivitelerine katılmak,

-BAU’lu Mentee ile öğrenme ilişkisi boyunca düzenli haftalık görüşmeleri yapıyor olmayı taahhüt etmek,

-Her seansı verimli görüşmeler dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırıyor olmak,

-Program Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek,

-Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,

-Programa ilgili dönem dahilinde(2016-2017 Eğitim dönemi) boyunca bağlı kalmak,

-Program boyunca gerekli geri bildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak.

-İstanbul’da ikamet etmek.

BAU’lu Mentordan Beklentiler:

-Aday seçim kriterlerini karşılamak,

-Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara katılım,

-Bir öğrenme ilişkisi oluşturma ve ilişkiyi güçlendirmek,

-Bir öğrenme ortağı, rol modeli olma, ilişkide öğrenene eşlik etmek,

-İlişki oluşumu aşamalarında destek olarak, ilişkiyi inşaa etmek,

-Mentee’sini devam eden bir öğrenme ilişkisinde desteklemek,

-Karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış oluşturmak için çaba göstermek,

-Amaçların belirlenmesi, hedeflerin oluşturulmasına yönelik işbirliği yapmak,

-Program Koordinatörü ve Koordinasyon ekibi ile işbirliği yapmak.

İyi Bir BAU’lu Mentorun Sergileyebileceği Özellikler:

-Etkili iletişim becerilerine sahip olma, iyi bir dinleyici olma,

-Gönüllülük ve istekliliğini ilişkiye yansıtabilme,

-Teşvik edici, cesaretlendirici ve güçlendirici yaklaşımlar sergileme,

-Çözüm odaklı olma, öğreneni kendi çözümlerini bulmaya yönlendirme,

-Sakin, sabırlı ve esnek olabilme,

-Kendine güven ve farkındalık sahibi olma,

-Bireysel farklılıklara karşı saygılı ve hoşgörülü olma,

-Öğrenme ve gelişime açık olma,

-İlişki yönetimi becerileri sergileyebilme,

BAU’lu Mentorun Sorumlulukları:

  • Programa ilişkin konularda Program Koordinatörüne karşı sorumludur,
  • Ayrıca, rehberlik ve danışma için Program Koordinatörü ve Proje Danışmanına ulaşabilir.

Mentorluğun BAU Mentora Faydaları

-Genç BAU’lularla iletişim kurma ve farklılıklar açısından farkındalık,

-Öğrenmeye dayalı liderlik becerilerini deneyimleme ve yaparak öğrenme fırsatı,

-Kendini tanıma, gelişimine açık yönlerine dair farkındalık geliştirme fırsatı,

-Etkin dinleme, soru sorma ve geribildirim gibi temel iletişim, değişim ve öğrenme alanındaki liderlik becerilerini geliştirmek ,

-Kendi kariyer ya da gelişimine dair yenilikçi yaklaşım,

-Kendi performansını ve gelişimini yükseltmek,

-Öğrendiklerini yaşamındaki çeşitli rollerine yansıtabilme, uygulayabilme fırsatı,

-Genç BAU’lunun gelişimini izleme hazzı,

-Yönünü bulmaya çalışan genç BAU’lunun gelişimine ilişkin paylaşılan sorumluluk duygusu.

 

**Her türlü sorunuz için alumni@rc.bau.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz**

Mentee Profili

BAU’lu Mentee Neler Kazanabilir?

-Bu program BAU’lu Mentee ve BAU’lu Mentor’un karşılıklı olarak kişisel gelişimini desteklemekte,bu gelişime yön vermektedir.
-Program sayesinde BAU’lu Mentee kariyer gelişimine daha iyi yön verebilecek, hedeflerine ve bu doğrultuda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, deneyim ve kaynak arayışlarına bir öğrenme ortağıyla birlikte ilerleyerek destek bulabilecektir.
-Kariyer konusunda gelistirdiği stratejileri ve hedefleri gözden geçirme fırsatı bulacaktır.
-Kendini tanıma, güçlü yönleri ve gelişim alanlarını belirleme sanşını yakalayacaktır.
-Bu program sayesinde bireysel vizyonu ve hedeflerini, farklı bakış açılarınıda dahil ederek analiz edebilecektir.
-Program sayesinde ögrenen, BAU’lu Mentor’un profesyonel deneyimlerini değerlendirme ve özümseme olanağını bulacaktır.
-Bunların hepsi kişinin potansiyelinin zenginleşmesi, özgüveninin artması ve değerli bir öğrenme ilişkisi deneyimi ile sonuçlanabilecektir.

BAU’lu Menteeden Beklenenler

-İstek ve beklentileri açık bir şekilde ortaya koyabilmesi,
-Eleştiriye açık olması ve hedefleri gerektiğinde revize edebilmesi,
-Programın önemini ve ciddiyetini kavraması,
-Öğrenme isteği ve insiyatifini aktif olarak göstermesi,
-Gelişim alanlarını belirlemesi, hedeflerini oluşturmak için açık iletişimde bulunması,
-Bireysel ve kariyer gelişimi için sorumluluk alması,
-Geribildirim almaya ,öğrenme ilişkisine ve koçluğa açık olması,
-Pozitif, aktif ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesi,
-BAU’lu Mentorundan, Program Koordinatöründen ve diğer program kaynaklarından kariyer ile ilgili ulaşılabilir potansiyel imkanlara/ kaynaklara erişim konusunda destek isteyebilmesi.

Kimler Mentee Olabilir?

Adaylık Kriterleri;

-BAU 3. Sınıf öğrencisi
-Program uygulama döneminde üniversite 3. sınıf öğrencisi olmak
-Program adımları, süreçlerine ilişkin kurallar ve sorumlulukları kabul ediyor olmak,
-Seçim ve eşleşme öncesi adımlarda gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanmasına yardımcı olmak,
-Eşleşme aşaması öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve başlama toplantısına katılmak,
-Öğrenme ilişkisi boyunca gerçekleştirilecek her türlü organizasyona katılmak,
-Mentor ile 1 Eğitim dönemi(2016-2017) öğrenme ilişkisi boyunca düzenli haftalık görüşmeleri yapıyor olmayı taahhüt etmek,
-Program politika ve prosedürlerine bağlı kalmak,
-Her biri verimli görüşmeler dahilinde ilişki boyunca gerekli zaman ve enerjiyi ayırmak,
-Program Koordinatörü ile koordineli olarak süreci yönetmek,
-Programa bir yıllık dönem dahilinde 1 Eğitim Dönemi (2016-2017) boyunca bağlı kalmak,öğrenme ilişkisini öncelik olarak görmek,
-BAU’lu Mentorunun ilişki süresince ayırdığı zaman, enerji ve desteğin hakkını vermek,
-Program aktiviteleri ve görüşmelerine katılmak, gündemli görüşmeleri için sisteme kayıt girmek,
-İlişkide gerekli çabayı göstermek, insiyatif ve sorumluluk almak, adım adım ilişkiyi yönetmek,
-Program boyunca gerekli geribildirim, raporlama ve değerlendirme sürecine destek olmak,

BAU’lu Menteeden Beklentilenler

-BAU’lu Mentee aday-seçim kriterlerini karşılamak,
-Gönüllü olmak, istek ve gayretini yansıtmak,
-Program esasları ve adımları dahilinde gerekli tüm aşamalara (başvuru ve görüşme) aktif katılım,
-Eşleşme öncesi gerekli tarama ve eğitim faaliyetlerine katılmak,
-Kendi gelişimine odaklı bu öğrenme ilişkisinde öğrenme ortağı ile işbirliği yapmak,
-Bir öğrenme ilişkisinin oluşturmasında ve ilişki yönetiminde adım adım sorumluluk almak,
-Düzenli görüşmeler ve destekleyici faaliyetler eşliğinde öğrenme ilişkisini güçlendirmek,
-İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için çaba göstermek,
-Kendi öğrenme ilişkisinde hedef belirlenmesi, hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmak.


İyi Bir Mentee’nin Özellikleri

-Etkili iletişim becerileri sergilemek,
-İyi bir dinleyici olmak,
-Pozitif ve açık olma, paylaşımcı olmak,
-Öğrenme , gelişime ve yeni deneyimlere açık olmak,
-Öğrenme ortağını teşvik edici, cesaretlendirici ve destekleyici yaklaşımlar sergilemek,
-Sakin, sabırlı ve esnek olabilmek,
-İlişki yönetimi becerileri sergileyebilmek,
-İyi bir bilgisayar ve internet kullanıcısı olmak
-Öğrenme ilişkisinde ki sorumluluklarına sahip çıkmak, hakkını vermek,

BAU’lu Mentee’nin Sorumlulukları

-Programa ilişkin konularda Program Koordinatörüne karşı sorumludurlar.
-Ayrıca, rehberlik ve danışma için Program Koordinatörü ve Program Danışmanına ulaşabilirler.

Mentorluk İlişkisinin BAU’lu Menteeye Faydaları

-Destek ve rehberlik elde etme,
-Farklı bir bakış açısı kazanma,
-Gelişime ve değişime yönelik öğrenme yolculuğu için güvenli ortam,
-Fikirleri deneme imkanı ,
-İş dünyasını tanıma ve kariyer farkındalığını arttırma,
-Farklılıkları ve başkalarının davranışlarını anlama,
-Bireysel farkındalık ve içgörü elde etme,
-Kendini tanıma ve alternatiflerini belirleyebilme,
-Güçlü yönlerini keşfetme, kendi değerini bilme ve kendine güvenme,
-İlişki desteği, dostluk kurma ve değerli olduğunu hissetme,
-Gelişim hedeflerine uygun yeni bağlantılar kurma ,
-Farklı öğrenim kaynaklarına ve anahtar kişilere ulaşma,
-İlişki yönetim deneyimi, insiyatif alma, ilişkinin sorumluluğunu üstlenme,
-Yaşam becerilerine ilişkin deneyimler ve özgüven,
-Deneyimlerinden sağlayacağı kazanımlar,
-Yaşamında kendisini bekleyen önemli kararlara hazırlanma,
-Hedeflerini belirleyeceği eylem planı,
-Daha az hata yapma şansı, hatalardan maksimum öğrenebilme imkanı,
-İş hayatına, çalışma kültürüne daha çabuk uyum,
-Ne yapmak istediklerine etkin karar verme,
-Kariyer planlama becerileri.

**Her türlü sorunuz için alumni@rc.bau.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz**


Arkadaşlarınla paylaş :
Bu sayfa 24 Haziran 2014, 14:30'da güncellenmiştir.