BAU Alumni Relations Center’ın başlattığı programlar ile mezunlarımız üniversitemizi temsil edecek, üniversite-mezun bağlarını güçlendirecekler.

Elçilik Programlarında yer alacak elçilerimizin mezunlarımız arasında dayanışmayı pekiştirmek üzere;
• Sosyal faaliyetlere öncülük etmesini,
• Mezunlar iletişim ağını geliştirmesini,
• Alumni Relations Center ile ilişkileri güçlendirmesini
• Mezunlarımızın her alanda üniversitemize sağladığı katkıların giderek artmasına destek olmasını hedefliyoruz.

BAU Mezun Elçilik Programları:
1. BAU Fakülte/Bölüm BAU F.MEP
2. BAU Uluslar arası Kampüs/İl BAU.I.MEP
3. BAU Kurumsal BAU.COOP.MEP

1. BAU Fakülte / Bölüm Mezun Elçilik Programı / BAU.F.MEP

BAU Fakülte/Bölüm Mezun Elçilik Programı ile hedeflenen;
• Fakülte/bölüm bünyesinde dayanışmanın pekiştirilmesi,
• Sosyal faaliyetlere öncülük edilmesi,
• Mezunlar arası iletişim ağının geliştirilmesi,
• Alumni Relations Center ile ilişkilerin güçlendirilmesi,
• Mezunlarımızın her alanda üniversitemize sağladığı katkıların giderek artırılmasıdır.

Değerli Mezunumuz,
BAU Alumni Relations Center tarafından başlatılan Fakülte / Bölüm Mezun Elçilik Programı’nı sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

BAU Fakülte/Bölüm Mezun Elçiliği Programı ile mezunlarımızın gönüllü olarak kendi bölüm/fakültesini temsil etme görevi üstlenerek, üniversitemiz ile mezunlarımız arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Fakülte / Bölüm Mezun BAU.F.MEP Elçilerimizin Misyonu:
• Mezun olduğu fakülte/bölüm ve üniversitemizin Alumni Relations Center arasında köprü görevi üstlenmek,
• Üniversitemiz ve Alumni Relations Center mezunlara yönelik düzenlediği etkinliklerde, buluşma toplantılarında görev almak,
• Üniversitemiz ve Mezunlar İletişim Koordinatörlüğü’nün mezunlara yönelik düzenlediği etkinlikleri fakülte/bölüme duyurmak ve etkinliklere katılmak yönünde teşvik etmek,
• Üniversitemiz ve Mezunlar İletişim Koordinatörlüğü’nün iş birliği ile yürütülen ve öğrencilerimizi mezunlarımız ile buluşturmayı amaçlayan mentorluk programı, mezunlar seminerleri vb. etkinliklere fakülte/bölümlerinden mezunların katılarak, öğrencilerimizin gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,
• Fakülte/Bölümü düzenli olarak ulaşarak, üniversitemizdeki gelişmelerin ve mezunlara yönelik etkinliklerin duyurulmasını sağlamak,
• Fakülte/Bölümün iletişim bilgilerinin kaydını tutarak Alumni Relations Center’ın veritabanının gelişmesini ve güncel kalmasını sağlamak,
• Üniversitemiz ve fakülte/bölümü arasında çeşitli işbirliği olanaklarını değerlendirmek ve bu girişimlerin hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,
• Fakülte/Bölümü tarafından bildirilen iş ve staj duyuruları, sponsorluklar, projeler gibi üniversiteye ve üniversite öğrencilerine yönelik gelişmelerden Alumni Relations Center’ı haberdar etmek,
• Alumni Relations Center’ın koordinasyonu ile diğer fakülte/bölüm elçileri ile iletişim kurarak ve düzenli toplantılar düzenleyerek programın daha etkin yürüyebilmesi için fikir üretmek,
• BAU Üniversitesi Mezunu kimliğinin gelişmesine katkı sağlamak,
• Fakülte/bölüm içinde iletişimin sürekliliğinin sağlanması için mezunları bir araya getirecek aktiviteler düzenlemektir.
Fakülte / Bölüm Mezun Elçilik BAU.F.MEP. Avantajları:
• BUSEM Eğitimleri
• BAU Yayınları
• BAU Medical Park
• BAU Kütüphane

BAU mezunları ile üniversitemizin iletişimini güçlendirerek BAU Ailesinin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığımız Fakülte / Bölüm Mezun Program’ında sizleri iş birliğine davet ediyoruz.

Sevgilerimizle.

İletişim:
Avantajlar ve diğer konular için ayrıntılı bilgi
BAU Alumni Relations Center
alumni@rc.bahcesehir.edu.tr 

2. BAU Uluslararası Kampus / İl Mezun Elçilik Programı / BAU.I.MEP

BAU Uluslararası/Ülke Mezun Elçilik Programı ile hedeflenen;
• Yurtdışında veya İstanbul dışında yaşayan, çalışan ya da eğitim gören mezunlarımızı bir araya getirerek mezunlarımız arasında dayanışmanın sağlanması,
• Bölgedeki mezunlarımız arasında BAU ruhunun ve iletişimin canlı tutulması,
• Üniversitemiz tarafından yurtdışında veya İstanbul dışında yapılacak etkinliklerin geliştirilmesidir.

Değerli Mezunumuz,
BAU Alumni Relations Center tarafından başlatılan Uluslararası Kampüs / İl Mezun Elçiliği Programı’nı sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

BAU Uluslararası Kampüs/İl Mezun Elçiliği Programı ile yurtdışında yaşayan, çalışan ya da eğitim gören mezunlarımızı bir araya getirerek belirli bir ülkede, şehirde ya da bölgede yaşayan mezunlarımız arasında dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Uluslararası Kampüs / İl Mezun Elçilerimizin BAU.I.MEP. Misyonu:
• Üniversitemiz ve Alumni Relations Center ile bulunduğu bölgedeki mezunlar arasında köprü görevi üstlenmek,
• Üniversitemiz ile mezunlarımızın bulunduğu kurumlar ya da üniversiteler arasında çeşitli işbirliği olanakları oluşturmak ve bu girişimlerin hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,
• Üniversitemizin ve Alumni Relations Center’ın yurtdışında yapacağı etkinliklerin planlanmasında destek olmak,
• Mezunlar arası dayanışma sağlamak ve sürekli iletişim oluşturmak amacıyla bulunduğu bölgedeki mezunları bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek,
• Mezunlarımızın bulundukları ülkeye, çalıştıkları kuruma ya da eğitim aldıkları üniversiteye ilgi gösteren BAU öğrencilerine mentorluk yapmak, ülkeyi, kurumu ya da üniversiteyi tanıtmak,
• Mezunlarımızın bulundukları ülkeye, şehre ya da bölgeye yeni giden BAU mezunlarına adaptasyon sürecinde destek olmak,
• Aynı şehir, ülke veya bölgede yaşayan mezunlarımıza ulaşarak, iletişim bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamak,
• Alumni Relations Center’ın koordinasyonu ile diğer yurtdışı elçileri ile iletişim kurarak ve düzenli toplantılar düzenleyerek programın daha etkin yürüyebilmesi için fikir üretmek,
• BAU Mezunu kimliğinin gelişmesine katkı sağlamaktır.
Uluslararası Kampüs / İl Mezun Elçilik BAU.I.MEP Avantajları:
• BUSEM Eğitimleri
• BAU Yayınları
• BAU Medical Park
• BAU Kütüphane

Yurtdışında/şehirdışında BAU ailesini bir araya getirerek BAU ruhunu yaşatacak, mezunlarımız arasında dayanışma ve işbirliği olanakları yaratacak Uluslararası Kampüs Mezun Elçiliği programında işbirliğine davet ediyoruz.

Sevgilerimizle.

İletişim:
Avantajlar ve diğer konular için ayrıntılı bilgi
BAU Alumni Relations Center
alumni@rc.bahcesehir.edu.tr

3. BAU Kurumsal Mezun Elçilik Programı / BAU.COOP.MEP

BAU Kurumsal Elçilik Programı ile hedeflenen;
• BAU temsilini artırmayı, kurumların üniversitemizle ilişkilerini güçlendirmeyi ve aynı kurumda çalışan mezunlarımız arasında dayanışmanın geliştirilmesi,
• Kurumsal Mezun Elçilik Programı, üniversitemizin iş geliştirme faaliyetlerinde mezunların etkin rol üstlenmelerini sağlamak,
• Mezunlarımızın üniversitemiz ile olan iletişimini güçlendirilmesidir.

Değerli Mezunumuz,
BAU Alumni Relations Center tarafından başlatılan Kurumsal Mezun Elçilik Programı’nı sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

BAU Kurumsal Mezun Elçilik Progamı ile gönüllü olarak mezunlarımızın çalıştıkları kurumlarda BAU’nun temsilini artırmayı, kurumların üniversitemizle ilişkilerini güçlendirmeyi ve aynı kurumda çalışan mezunlarımız arasında dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyoruz.

BAU Kurumsal Elçilerimizin BAU COOP.MEP Misyonu:
I. BAU’nun iş dünyası ile olan ilişkilerine olumlu katkı sağlamak,
• Üniversitemizin kurumlara yönelik dış iletişiminde rol üstlenerek, üniversite ile kurum arasındaki iletişimi güçlendirmek,
• Üniversitemiz ve kurumlar arasında çeşitli işbirliği olanakları oluşturmak ve bu girişimlerin hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,
• İş ve staj duyuruları, sponsorluklar, projeler gibi üniversiteye ve üniversite öğrencilerine yönelik gelişmelerden Bahçeşehir Üniversitesi’ni haberdar etmek,
• Kariyer günleri ve diğer kurumsal-odaklı etkinliklerde üniversite ve kurum arasında koordinasyon rolü üstlenmek;
• Kuruma ilgi gösteren BAU öğrencilerine mentorluk yapmak, sektörü ve kurumu tanıtmak,
• Diğer kurumlarda Kurumsal Elçilik görevi üstlenmiş mezunlarla iletişim kurarak, programın daha etkin yürüyebilmesi için fikir üretmektir.
II. Kurumların çatısı altında bir araya gelen mezunlarımız arasında dayanışma sağlamak,
• Kurum içinde BAU mezunu kimliğinin oluşup gelişmesine katkı sağlamak,
• Kurumda çalışan BAU mezunları arasında sürekli iletişimin oluşması için mezunları bir araya getirecek aktiviteler düzenlemek,
• Kurumda yeni çalışmaya başlayan BAU mentorluk yapmak, yeni gelen kişinin kuruma adaptasyonunu desteklemek,
• Kurumda BAU’nun tanıtılmasına katkıda bulunmak, olumlu bir PR yapılmasına destek olmaktır.
BAU Kurumsal Elçilik BAU COOP.MEP Avantajları:
• BUSEM Eğitimleri
• BAU Yayınları
• BAU Medical Park
• BAU Kütüphane

BAU mezunlarının çalıştıkları kurumlarda BAU’yu temsil edecekleri ve üniversitemizin kurumlarla iletişimini güçlendirerek, çeşitli işbirliği olanakları yaratacağını düşündüğümüz BAU Kurumsal Mezun Elçilik Programı’nda sizleri iş birliğine davet ediyoruz.

Sevgilerimizle.

İletişim:
Avantajlar ve diğer konular için ayrıntılı bilgi
BAU Alumni Relations Center
alumni@rc.bahcesehir.edu.tr


Arkadaşlarınla paylaş :
Bu sayfa 24 Haziran 2014, 14:30'da güncellenmiştir.